เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ T.C. Group

Spender Network เป็นระบบที่ได้เริ่มต้น จากการต่อยอดวิทยุสื่อสาร ภายใต้แบรนด์สินค้า Spender ภายใต้การดูแลคุณภาพโดย T.C. Group ที่มีทีมวิศวกรคุณภาพในการค้นคว้าและเรียนรู้จากการพัฒนา และความก้าวไกลทางเทคโนโลยีใหม่ๆ และด้วยความพร้อมในการดูแลหลังการขาย ให้คำแนะนำ แก่ ผู้ใช้งานวิทยุสื่อสารมา มากกว่า 32 ปี ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม แล้วทันสมัย และมีมาตรฐาน กับสินค้า และการให้บริการในปัจจุบัน

0 +
ปีประสบการณ์
0
ลูกค้า
0 +
สินค้า
0
ปีรับประกัน

T.C. Group มีความภูมิใจที่จะเสนอ Spender Network ต่อผู้ใช้งานวิทยุสื่อสาร Spender ในปัจจุบัน และผู้ใช้งานที่มองหาเครื่องมือวิทยุสื่อสาร ที่สะดวกใช้งานได้ทั่วโลก เพียงแค่มีสัญญาณจากโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ

Spender Network มีความยินดีทีจะให้ท่านทดลองระบบการทำงาน Spender Network ทั้ง เครื่องวิทยุสื่อสาร Application หรือ Dispatcher Software เพื่อให้คุณมีความมั่นใจสูงสุดก่อนการตัดสินใจได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ