กิจการเพื่อการบริหารพื้นที่และอาคารสำนักงาน

Building and Area Management

การสื่อสารภายในพื้นที่และอาการสำนักงานมีความสำคัญในการเชื่อมการติดต่อระหว่างบุคลากรในองค์กรเพื่อบรรลุกิจกรรมใดๆ ในการบริหารงาน  จึงต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ฉับไว ถูกต้องเนื่องด้วยการบริหารพื้นที่ขนาดใหญ่และในอาคารมีต้นทุนในการจัดการค่อนข้างสูง มากไปกว่านั้นหากเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องการความฉับไวในการตัดสินใจ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นตึกสูง หรือชั้นใต้ดิน ที่วิทยุสื่อสารระบบธรรมดาไม่สามารถเข้าถึง

วิทยุสื่อสาร SPENDER NETWORK รุ่น TC-1H จะทำให้การติดต่อสื่อสาร ประสานงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที ไร้ซึ่งข้อกำจัดเรื่องระยะทาง และความสูงต่ำของพื้นที่อาคาร สามารถเชื่อมต่อทุกหน้างานเข้าด้วยกันด้วยความมั่นใจ อีกทั้งรองรับการใช้งานช่องร่วมในองค์กรที่ต้องการความเป็นอิสระในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานอีกด้วย

Building and Area Management

Call log

เป็นฟังค์ชั่นเฉพาะ สำหรับการบันทึกข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้งาน เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลตรวจสอบในภายหลัง ซึ่งจะสามารถโหลดออกมาเป็นไฟล์เสียงได้โดยสมบูรณ์ แต่ทั้งนี้ต้องมีการเปิดใช้และกำหนดสิทธิ์โดย Admin หลักเพื่อความเป็นส่วนตัวของเจ้าหน้าที่บางบุลคลด้วย

Building and Area Management

Monitor

เป็นฟังก์ชัน ที่ออกแบบมาเพื่อ เฝ้าฟัง สัญญาณ จากช่อง อื่น ๆ หรือ กลุ่มอื่น ๆ ไปด้วย พร้อม ๆ กันกับช่องหลัก ซึ่งสามารถตั้งค่าให้เฝ้าฟังได้แบบ Unlimit กี่ช่องหรือกี่กลุ่มก็ได้ จึงทำให้เกิดความคล่องตัวมากสำหรับ เจ้าหน้าที่ ที่ต้องการประสานงานพร้อมกัน หลาย ๆ กลุ่ม

Building and Area Management

Stun

เป็นการสั่งปิดการใช้งานชั่วคราวของเครื่อง กรณีเครื่องหาย โดยสามารถปิดการใช้งานได้ทันที ไม่ว่าตัวเครื่องจะเปิดการใช้งานอยู่หรือปิดเครื่องไว้ก็ตาม และสามารถเปิดกลับมาให้ใช้ได้ปรกติทันทีแบบออนไลท์ทุกเมื่อที่ต้องการโดยไม่จำเป็นต้องส่งเครื่องกลับมาที่ศูนย์หลัก

Building and Area Management

All call

เป็นฟังค์ชั่นเฉพาะ สำหรับการกระจายข่าวสารแบบครั้งเดียวทั้งองค์กร หมายความว่า Admin หรือศูนย์สั่งการสามารถที่จะแจ้งประกาศข่าวโดยกดปุ่มเดียว แต่สามารถ ส่งถึงทุก ๆ คนในทุก ๆ กลุ่มหรือผู้ใช้งานในองค์กรทั้งหมด ยิ่งถ้าตั้งค่า Priority เป็นค่าระดับสูงด้วยแล้ว จะสามารถมั่นใจได้ว่า ทุก ๆ คนได้รับข้อมูลนี้อย่างแน่นอน 100 %

ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม