ความแตกต่างระหว่าง IP Radio และ วิทยุสื่อสารในปัจจุบัน

หากกล่าวถึงความแตกต่างของเครื่องวิทยุสื่อสารในปัจจุบัน และ เครื่องวิทยุสื่อสารในระบบ IP Radio จะพบว่ามีจุดมุ่งหมาย เทคโนโลยี  ค่าใช้จ่าย ในการใช้งานแตกต่างกัน วันนี้ เราจะมาแนะนำว่า ความแตกต่างของวิทยุสื่อสารทั้งสองระบบนี้ มีความแตกต่างกันอย่างไร

ความถี่ในการส่งสัญญาณรับ-ส่ง

 หากเป็น ความถี่วิทยุสื่อสารนั้นจะเป็นความถี่ ที่ ทางหน่วยงาน คณะกรรมการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) ได้ระบุเอาไว้ตั้งแต่ต้น ยกตัวอย่างเช่น ความถี่วิทยุสื่อสาร 245MHZ  เพื่อประชาชน หรือ นักวิทยุสมัครเล่น ที่ความถี่ 144-147 MHZ แต่เครื่อง IP Radio จะอ้างอิงสัญญาณDATA ผ่านทางโครงข่าย โทรศัพท์ มือถือ ตามแต่ Operatorได้รับสัมปทานความถี่นั้นๆ

โครงข่าย

วิทยุสื่อสารในปัจจุบันนั้นไม่มีความต้องการที่จะใช้โครงข่าย จากผู้ให้บริการ เนื่องจากวิทยุสื่อสารในปัจจุบันนั้นสามารถผลิตความถี่ วิทยุสื่อสารได้ด้วยตนเอง แต่กับ IP Radio นั้นมีความจำเป็นต้องใช้โครงข่ายร่วมกับโครงข่ายโทรศัพท์ มือถือ จึงทำให้เกิดปัญหาการใช้งาน ของโครงข่ายโทรศัพท์มือถือล่มที่เกิดจากภัยพิบัติต่างๆ

พื้นที่ครอบคลุมการรังส่งสัญญาณ

เนื่องจากวิทยุสื่อสารในปัจจุบันนั้น เป็นการส่งสัญญาณ แบบ Stan alone หรือเรียกอีกอย่างก็คือ การผลิตสัญญาณความถี่ด้วยตัวเอง ทำให้การครอบคลุมของสัญญาณนั้นมีไม่มาก ขึ้นอยู่กับกำลังส่งของวิทยุสื่อสารนั้นในขณะเดียวกัน วิทยุสื่อสารแบบระบบ IP Radioใช้การรับส่งสัญญาณผ่านระบบโครงข่าย ทำให้ไม่มีปัญหากับระยะทางตราบใดที่สัญญาณโครงข่ายโทรศัพท์มือถือไปถึง

ความปลอดภัย

การป้องกันบุคคลภายนอกของวิทยุสื่อสารในปัจจุบันนั้นมีค่อนข้างต่ำเนื่องจากเป็นการรับส่งสัญญาณด้วยระบบ อนาล็อค ทำให้อาจมีบุคคลอื่นแอบแฝง เข้ามาในกลุ่มสนทนาได้หรือแอบฟังการสนทนา โดยที่สมาชิกในกลุ่มไม่ทราบ วิทยุสื่อสารปัจจุบันจึงเป็นระบบที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้งานในสถานที่ปิดไม่มีความลับในการสนทนา แต่วิทยุสื่อสารในระบบIP Radio นั้นมีความปลอดภัยสูงโดยที่ สมาชิกในกลุ่มจะสามารถพูดคุยกันเองเท่านั้น สมาชิกนอกกลุ่มจะไม่สามารถเข้ามาได้และผู้ใช้ในระบบจะเห็นว่าใครอยู่ในกลุ่มใครกำลังออนไลน์อยู่ในเวลานั้น โดยการเข้ากลุ่มจะสามารถทำได้โดยผู้ดูแลกลุ่มเท่านั้น

นี้เป็นเพียงความแตกต่างระหว่างวิทยุสื่อสารและIP Radio  ที่เห็นได้ชัดเท่านั้น 

ท่านสามารถติดต่อผู้ขายเพื่อทดลองใช้ IP Radio  Spender Network  

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
📞 Hotline : 0852229111
📢 Facebook: https://www.facebook.com/messages/t/spenderclub
📱 Line@ : http://line.me/ti/p/~@spenderclub