กิจการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

Factory Management

การดำเนินงานในโรงงานอุตสาหกรรมมีความต้องการในการติดต่อสื่อสารที่มีมิติในการสื่อสารแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารทางเดียวหรือ แม้กระทั่งการติดต่อสื่อสารเป็นกลุ่มใหญ่ ซึ่งต้องการความราบรื่นในการสื่อสารมากที่สุด เพราะความไม่ชัดเจนในข้อความอาจจะหมายถึงต้นทุนและความปลอดภัยในการดำเนินงานของผู้ปฎิบัติงาน

วิทยุสื่อสาร “IP Radio” Spender TC-1H มีความยืดหยุ่นในการตั้งค่าวิทยุสื่อสารในแต่ละผู้ใช้งาน เพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งานในแต่ละบทบาทของ ผู้ใช่งานแต่ละท่านเพื่อความราบรื่นในการในการประสานงานตลอดการทำงาน

Factory Management

Priority call

เป็นฟังค์ชั่นพิเศษสำหรับกำหนดระดับความสำคัญของผู้ใช้งาน ซึ่งการกำหนดค่านี้มีผลให้ผู้ใช้งานในระดับต่ำกว่าไม่สามารถแทรกแซงการใช้งานของระดับที่สูงกว่าได้ ในกรณีเดียวกันผู้ใช้งานระดับสูงกว่า สามารถแทรกแซงหรือเบรคการประสานงานร่วมของผู้ใช้งานระดับต่ำกว่าได้ทันที ไม่ว่าผู้ใช้งานนั้น ๆ จะกดปุ่มส่ง(PTT)อยู่ก็ตาม ตัวเครื่องจะถูกตัดสัญญาณจากภาคส่งมาเป็นภาครับทันที นั่นหมายความว่า หัวหน้างานสามารถแก้ไขคำสั่ง หรือเปลี่ยนลักษณะงานได้ทันท่วงทีในขณะที่ลูกน้องกำลังดำเนินงานอยู่

Factory Management

Pc Dispatcher – GeoFancy

เป็นฟังค์ชั่นพิเศษที่ออกแบบมาให้ใช้งานในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ระบบสามารถระบุพิกัด หรือตั้งขอบเขตการแจ้งเตือนการ เข้า-ออก ในบางพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ได้ โดยสามารถกำหนดทั้งหมดทุกคน หรือเฉพาะบางบุลคลได้ กรณีมีการเข้า-ออกพื้นที่ดังกล่าวจะมีการส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังศูนย์สั่งการณ์ สามารถกำหนดเป็นพื้นที่ความเสี่ยงสูงเพื่อป้องกัน พนักงานเข้าไปในบริเวณ หรือแม้แต่กระทั้งสามารถประยุกมาเป็นการเช็คพนักงานเข้างานได้ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งการใช้งานแล้วแค่การเลือกนำมาใช้ของแต่ละอุตสาหกรรมนั้น ๆ

Factory Management

Voice record

เป็นฟังค์ชั่นที่มีอยู่บนตัวเครื่องวิทยุเท่านั้น ฟังค์ชั่นนี้จะเป็นการบันทึกสัญญาณเสียงการใช้งานบนตัวเครื่องไว้ 100 ครั้ง ( Data ทั้งหมดจะถูกส่งไปเก็บไว้ที่ Server ) กรณีผู้ใช้งานไม่อยู่หน้าเครื่อง เมื่อกลับมาสามารถเปิดฟังซ้ำได้ทันที พร้อมแสดงสถานะของผู้ส่งในกลุ่มนั้น ๆ ว่าเป็นบุคคลใด แต่ Data ดังกล่าวมาทั้งหมดจะไม่ถูกเก็บไว้ที่เครื่อง เพียงแต่จะถูกส่งไปไว้ที่ Server กลาง และเมื่อเปิดฟัง ข้อมูลก็จะถูกส่งมายังตัวเครื่องจึงทำให้ตัวเครื่องยังคงทำงานได้รวดเร็วเต็มประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นเพียงทางผ่านข้อมูลเท่านั้น เมื่อครบ 100 ข้อความสนทนา ระบบจะบันทึกข้อมูล ซ้ำลูปวนไปเรื่อย ๆ

Factory Management

Spender Network APP

ให้ดาว์โหลดและติดตั้งได้ในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งออกแบบมาสำหรับ ผู้ใช้งานที่ต้องการประสานงานกับผู้ใช้งานในอุตสาหกรรม และองค์กรณ์ แต่ไม่สะดวกที่จะนำเครื่องพกพาติดตัวไปด้วย กรณีต้องออกนอกกพื้นที่ต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ สามารถนำหมายเลข Account ของตัวเครื่องมาใส่ที่ Application บนโทรศัพท์มือถือ เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้โทรศัพท์เป็นเหมือนตัวเครื่องวิทยุสื่อสาร Spender TC-1H ได้ทันทีและยังควบรวมความสามารถต่าง ๆ ของ PC-Dispatcher ไว้ใน Application ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการติดตามพิกัดตำแหน่งของผู้ใช้งาน การ Tracking ติดตามการใช้งานของสมาชิก กระจัดกลุ่มประชุมชั่วคราวหรือแม้กระทั้งการ STUN เพื่อปิดการใช้งานชั่วคราวเป็นต้น

ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม