ข่าวสารและรีวิว

Spender Network กับการใช้งานในสถานการณ์จริง

วันนี้ผู้เขียนได้มีโอกาสนำผลทดสอบเครื่องวิทยุสื่อสารSpe …

การตั้งค่าเริ่มต้น Spender Network เพื่อใช้งานอย่างง่ายๆ

เมื่อได้เปิดการใช้งาน Spender Network ในเบื้องต้นแล้ว ม …

ขั้นตอนการลงโปรแกรม Spender Network PC Dispatcher และรายละเอียดการเข้าโปรแกรม

Pc Dispatcher Program สำหรับ Spender Network สามารถติดต …

การลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบ Spender Network ครั้งแรก

ผู้ใช้งานระบบ Spender Network ครั้งแรก จำเป็นต้องมีการล …

คำศัพท์ควรรู้ก่อนใช้งานเครื่อง IP Radio

Platform Management:  หมายถึงระบบจัดการเครื่องIP Radioไ …

ความแตกต่างระหว่าง IP Radio และ วิทยุสื่อสารในปัจจุบัน

หากกล่าวถึงความแตกต่างของเครื่องวิทยุสื่อสารในปัจจุบัน …

IP Radio เหมาะกับใคร

เครื่อง IP RADIO เหมาะกับใคร ! กับคำถามว่า เครื่อง IP R …