การใช้งานเพื่อกิจกรรมการท่องเที่ยว

Private Section

การสื่อสารโดยไม่มีขีดจำกัดด้านระยะทางมีประโยชน์กิจกรรมท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการออกกรุ๊ปทัวร์ หรือ แม่กระทั่งการท่องเที่ยวส่วนตัวที่มีการขับรถตามกันเพื่อท่องเที่ยวเป็นกรุ๊ปใหญ่ วิทยุสื่อสารจึงเป็นการเพิ่มอรรถรสให้การสื่อสารในเพื่อนร่วมกลุ่มมีความสนุกมายิ่งขึ้น

วิทยุสื่อสาร “IP Radio” Spender TC-1H สามารถติดต่อสื่อสารอย่างไม่จำกัดระยะทาง ทำให้ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ว่าจะอยู่ ณ สถานที่ใดก็ตาม อีกทั้งยังรองรับการใช้งานผ่าน Application “Spender Network” ผ่านโทรศัพท์มือถืออีกด้วย

Private Section

Private Call

เป็นฟังค์ชั่นสำหรับเปิดใช้งานเฉพาะกลุ่มชั่วคราว โดยที่ Admin ผู้ดูแลระบบ ไม่จำเป็นต้องสร้างกลุ่มหรือกรุ๊ปใหม่ใด ๆ เพียงผู้ใช้งานเลือกบุคคลที่ต้องการ แล้วเลือกสร้างกลุ่มก็สามารถเพิ่มกลุ่มชั่วคราวได้ทันที และเมื่อเลิกใช้งาน กลุ่มนี้ก็จะหายไปโดยที่ไม่ต้องนำเครื่องเข้ามาโปรแกรมใหม่ใด ๆ ทั้งสิ้น และสามารถทำการจัดการกลุ่มได้จากเครื่องตัวเองได้ทันที จึงเป็นความอิสระสำหรับผู้ใช้งานกลุ่มท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ซึ่งแต่ละกลุ่มจะแยกอิสระจากกัน 100 % แต่กรณีต้องการแจมกลุ่มกันก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

Private Section

All Call

เป็นฟังค์ชั่นพิเศษที่สามารถแจ้งข่าวหรือประกาศข้อความสำคัญกับทุก ๆ เครื่อง แม้ว่าจะอยู่คนละกลุ่มกันก็ตาม ในธุรกิจการท่องเที่ยวอาจแบ่งกรุ๊ปต่าง ๆ ออกเป็นหลาย ๆ กรุ๊ป และแยกอิสระต่อกันเพื่อความเป็นส่วนตัวในกรุ๊ปนั้น ๆ แต่กรณีมีความจำเป็นต้องประกาศข่าวหรือ แจ้งเตือนทุก ๆ กรุ๊ปพร้อม ๆ กันก็สามารถใช้งานฟังค์ชั่นนี้เข้ามาช่วยได้ทันที

Private Section

GPS Positioning

เป็นการเปิดใช้งานการแจ้งตำแหน่งพิกัดผู้ใช้งานและสถานะต่าง ๆ และยังสามารถส่งข้อมูล พิกัดนี้ไปยัง Server และทำการส่งไปยังโปรแกรมศูนย์สั่งการณ์ เพื่อแสดงตำแหน่งที่ชัดเจนให้ทราบได้ทันทีแบบเรียลไทม์

Private Section

View Location

เปิดการแสดงตำแหน่งบนหน้าจอโทรศัพท์ หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมศูนย์สั่งการ (PC-Dispatcher) ทำให้สามารถทราบตำแหน่งแน่ชัดของผู้ใช้งาน หรือลูกทีม รวมถึงติดตามตำแหน่งพิกัดต่าง ๆ ที่ผ่านมาด้วย GPS Tracking.

ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม