กิจการเพื่อการใช้งานในการรักษาความปลอดภัย

Security Mnagement

การใช้งานวิทยุสื่อสารในการรักษาความปลอดภัยนั้นเป็นของคู่กัน ไม่ว่าจะเป็น ตำรวจ หรือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในบริษัทเอกชน ต่างก็จำเป็นต้องใช้งานวิทยุสื่อสารทั้งสิ้น โดยในบางครั้งก็มีความจำเป็นต้องใช้งานติดต่อในเรื่องฉุกเฉิน หรือ รายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาที่อยู่ห่างไกลเกินระบบวิทยุสื่อสารในระบบธรรมดาส่งสัญญาณไปถึง รวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ขนาดใหญ่

วิทยุสื่อสาร SPENDER NETWORK รุ่น TC-1H ทำให้การติดต่อสื่อสาร ประสานงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที ไร้ซึ่งข้อกำจัดเรื่องระยะทาง สามารถเชื่อมต่อทุกการใช้งานเข้าด้วยกันด้วยความมั่นใจ รวมทั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ PC-DISPATCHER  หรือศูนย์สั่งการเฉพาะที่ติดตั้งที่คอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเชื่อมต่อ SPENDER TC-1H ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ทุกเครื่อง อีกทั้งยังสามารถแก้ไขการตั้งค่าของเครื่องต่างๆ ผ่านทางอินเตอเนต ทำให้เจ้าที่ควบคุมไม่จำเป็นต้องเรียกเครื่องคืนจากหน้างานเพื่อทำการเซตอัพเครื่องใหม่

Building and Area Management

Stun

เป็นการสั่งปิดการใช้งานชั่วคราวของเครื่อง กรณีเครื่องหาย โดยสามารถปิดการใช้งานได้ทันที ไม่ว่าตัวเครื่องจะเปิดการใช้งานอยู่หรือปิดเครื่องไว้ก็ตาม และสามารถเปิดกลับมาให้ใช้ได้ปรกติทันทีแบบออนไลท์ทุกเมื่อที่ต้องการโดยไม่จำเป็นต้องส่งเครื่องกลับมาที่ศูนย์หลัก

View Location

เปิดการแสดงตำแหน่งบนหน้าจอโทรศัพท์ หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมศูนย์สั่งการ (PC-Dispatcher) ทำให้สามารถทราบตำแหน่งแน่ชัดของผู้ใช้งานประสานงานร่วม รวมถึงการสนับสนุนขอความช่วยเหลือกำลังเสริม ได้แม่นยำตรงจุดเกิดเหตุหรือประสานเหตุทันท่วงที

Building and Area Management

Platform Audio

เป็นฟังค์ชั่นเฉพาะ สำหรับการบันทึกข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้งาน เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลตรวจสอบในภายหลัง ซึ่งจะสามารถโหลดออกมาเป็นไฟล์เสียงได้โดยสมบูรณ์ แต่ทั้งนี้ต้องมีการเปิดใช้และกำหนดสิทธิ์โดย Admin หลักเพื่อความเป็นส่วนตัวของเจ้าหน้าที่บางบุลคลด้วย

Building and Area Management

Display the Group member

เป็นฟังค์ชั่นพิเศษเพื่อเปิดหรือปิดสถานะตัวตนกลุ่ม เป็นฟังค์ชั่นที่สามารถปกปิดตัวตนกลุ่มให้กลุ่มอื่น ๆ ในองค์กรไม่สามารถมองเห็น กลุ่มที่ตั้งค่านี้ไว้ แต่ยังคงสามารถใช้งานติดต่อ ประสานงานร่วมกันกับทุก ๆ กลุ่มได้โดยปรกติ

ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม