คำศัพท์ควรรู้ก่อนใช้งานเครื่อง IP Radio

Platform Management:  หมายถึงระบบจัดการเครื่องIP Radioไม่ว่าจะเป็นการตั้งกลุ่ม กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้และกลุ่ม ผ่านหน้าเว็ปไซด์หลัก (https://www.spendernetwork.com) โดยจะเป็นการตั้งค่าแบบไร้สาย(OTA) โดยไม่จำเป็นต้องนำเครื่องที่ต้องการตั้งค่ากลับมายังคอมพิวเตอร์ที่กำหนดค่าโดยการใช้งานจะต้องมีการลงทะเบียนเพื่อรับชื่อและรหัสผ่านสำหรับเข้าระบบซึ่งจะได้รับข้อความผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

หน้าต่าง Log in เพื่อตั้งค่าระบบ Spender Network หน้าต่าง Log in เพื่อตั้งค่าระบบ Spender Network

PC Dispatcher: คือโปรแกรมสำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการดูแลการติดต่อของกลุ่มเพื่อเฝ้ารฟัง, รับ-ส่ง ข้อความเสียง หรือแม้กระทั่งส่งข้อความสั้น โดยประสานงานในรูปแบบเน็ตคอนโทรลจาก ส่วนกลาง โดยในโปรแกรมยังมีระบบติดตาม (GPS) จากเครื่อง IP Radio โดยจะต้องตั้งค่าร่วมกับPlatform Management ในการกำหนดสิทธิ

PC Dispatcher เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่, บริษัทรักษาความปลอดภัยกู้ภัย , หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน, บริการจัดส่งสินค้า หรือแม้กระทั้งบริษัทที่ให้บริการรถแท็กซี่ PC Dispatcher ยังสามารถบันทึกข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ของผู้ใช้งานแต่ละคนในกลุ่ม แม้กระทั่งสามารถจัดประชุมในรูปแบบกลุ่มชั่วคราวให้ผู้ใช้งานได้ รวมทั้งการบังคับให้หยุดการใช้งานชั่วคราวของผู้ใช้งานบางคนกรณีมีเหตุจำเป็นเช่น เครื่องสูญหาย เป็นต้น

การควบคุมการบริการผ่านเครื่อง PC Dispatcherการควบคุมการบริการผ่านเครื่อง PC Dispatcher

STUN: เป็นคำสั่งสำหรับการบังคับผู้ใช้งานให้ตัดการเชื่อมต่อแบบชั่วคราว ใช้งานในกรณีเครื่องสูญหายหรือตามความเห็นสมควรของผู้ดูแล ผู้ที่มีสิทธิสามารถใช้คำสั่งนี้ได้มีเพียงเจ้าหน้าที่ในส่วนที่ได้รับอนุญาตจาการกำหนดสิทธิ จาก Platform Management ผ่าน PC Dispatcher เท่านั้น

Call Log: เป็นรูปแบบสำหรับบันทึกเสียงของผู้ใช้งานภายในกลุ่มทั้งหมด สามารถเปิดฟังและบันทึกเก็บไว้ได้เป็นเวลาย้อนหลังประมาณ 90 วัน เป็นฟังค์ชั่นที่ต้องกำหนดสิทธิได้จากหน้า Platformเพื่อทำการเปิดสิทธิใช้งานและจะใช้งานระบบนี้ผ่านโปรแกรมPC-Dispatcherเท่านั้น

คำศัพท์พื้นฐาน ในส่วนของหน้าการจัดการแพลตฟอร์ม Spender network

 • Order End Time:หัวข้อนี้จะแสดงวัน/เดือน/ปีที่หมดอายุสัญญาการใช้งานแพลตฟอร์มของผู้ใช้งานนั้น ๆ
 • ACCOUNT: แสดงหมายเลขบัญชีผู้ใช้งานซึ่งหมายเลขนี้จะถูกนำไปใช้ในอุปกรณ์ต่าง เช่น PC-Dispatcher หรือ Application บนโทรศัพท์มือถือ

 • Name :รายชื่อผู้ใช้งาน ซึ่งจะแสดงตรงหน้าจอของตัวเครื่อง

Default Group:คือชื่อกลุ่มเริ่มต้นหรือช่อง Home โดยทุกครั้งที่เปิดเครื่องวิทยุผู้ใช้งานจะอยู่ในกลุ่มเริ่มต้นนี้ทุกครั้งแม้ว่าจะอยู่ภายใต้กลุ่มอื่นตอนก่อนปิดเครื่องก็ตาม

 • Status:แสดงสถานณะใช้งานในปัจจุบัน ซึ่งจะบอกสถานะเพียง 2 สถานะคือ Normal และ Pause *** Normal : สถานะมีการเชื่อมต่อใช้งานกับServer ปรกติ ***
  *** Pause : สถานะปิดการเชื่อมต่อกับServer ชั่วคราว ***
  • Online: แสดงสถานการณ์เชื่อมต่อ Serverเมื่อผู้ใช้งานทำการเชื่อมต่อ หรือเปิดใช้งาน วิทยุสื่อสาร IP-Radio แถบสถานะนี้จะแสดงOnline แต่เมื่อปิดเครื่องแถบสถานะนี้จะแสดงOffline
  • Priority: แสดงสถานะระดับความสำคัญของผู้ใช้งาน ซึ่งจะมีการตั้งได้ถึง 10 ระดับ โดยในกรณีที่มีการส่งสัญญาณพร้อมกันระดับที่ต่ำกว่าจะต้องรับฟังระดับที่สูงกว่าเสมอ
  • Function: แสดงสิทธิการใช้งานที่ได้รับซึ่งจะต้องผ่านการกำหนดสิทธิจากผู้ดูแลระบบก่อน
  • Department: กำหนดกลุ่มที่ต้องการให้ผู้ใช้งานดังกล่าวเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่กำหนด
  • Contact:เป็นการกำหนด เพิ่มหรือลบ ผู้ใช้งานที่ติดต่อบ่อย หรือ เพื่อน
  •  Active : การเปิดใช้งานอีกครั้งในกรณีที่ผู้ใช้งานนั้น ๆ ถูกปิดการใช้งานชั่วคราว
  • Join Group : ใช้สำหรับการเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มแบบรวดเร็ว ซึ่งสามารถกดเลือกกลุ่มใดก็ได้ตามความต้องการ

 • Group Management :
  เป็นส่วนของการจัดการผู้ใช้งานทั้งกลุ่มดังต่อไปนี้

ตารางการเลือกกลุ่ม
 1. Group Name : หมายถึงชื่อกลุ่ม ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนชื่อกลุ่มได้ตามต้องการแต่จะต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 15 ตัวอักษรเท่านั้น และห้ามมีสัญลักษณ์พิเศษ
 2. Dispatcher Account:เป็นการกำหนดหมายเลขหรือAccountที่เป็นผู้ดูแลระบบ ซึ่งผู้ที่ถูกกำหนดจะสามารถเรียกไปยังสมาชิกได้ทุกคน แต่สมาชิกคนอื่น ๆจะสามาถสนทนาหรือติดต่อได้เพียงหมายเลขหรือ Account นี้เท่านั้น
 3. Responsible Person Name:เป็นการกำหนดชื่อผู้รับผิดชอบของกลุ่มนี้ เพื่อติดต่อประสานงาน
 4. Responsible Person Phone:เป็นการแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบกลุ่มนี้ตามรายชื่อด้านบนเพื่อติดต่อประสานงาน
 5. Display Member:หมายถึงการอนุญาตให้ทำการแสดงชื่อผู้ใช้งานภายในกลุ่มบนอุปกรณ์ต่าง ๆหรือไม่

คำศัพท์ต่าง ๆ ในส่วนของการตั้งค่า Application Mobile Phone

 • Auto Login: เป็นการตั้งค่าทำการเข้าระบบโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปิดใช้งานApplication Spender Network
 • Run on startup: เป็นการกำหนดให้มีการเปิด Applicationนี้ทันทีเมือมีการเปิดเครื่องโทรศัพท์ 
 • Enhance Loudness : สำหรับการปรับระดับความดังของเสียงในกรณีใช้อุปกรณ์ต่อร่วมเช่นSmalltalk Bluetooth
 • Volume Control : สำหรับปรับระดับเสียงจากโทรศัพท์
 • Voice broadcast : ใช้สำหรับเปิด-ปิดเสียงการแจ้งเตือนจากระบบ
 • Massage broadcast : ใช้สำหรับเปิด-ปิดเสียงการแจ้งเตือนข้อความของระบบ
 • PTT start message alert : ใช้สำหรับเปิดเสียงการแจ้งเตือนเมื่อเริ่มกดคีย์ส่งของระบบ
 • PTT end Message alert : ใช้สำหรับปิดเสียงการแจ้งเตือนเมื่อสิ้นสุดการกดคีย์ส่งของระบบ
 • Busy alert : กลุ่มเดียวถ้าพูดกันและคนอื่น ๆกดPTT. จะแจ้งเตือนว่าไม่ว่างในขณะนี้
 • Save audio: เปิดใช้งานการฟังค์ชั่นบันทึกเสียง ซึ่งจะทำการบันทึกการสนทนาต่าง ๆในเมนู Msg
 • 8K Coding : เปิดโหมดการใช้งานการเข้ารหัสระดับสูง ซึ่งจะให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่า แต่ปัจจุบัน
 • ระดับมาตรฐานสากลจะกำหนดไว้คือ 4K โดยคู่สนทนาจะต้องตั้งค่าการแปลงเสียง เป็น 8K เหมือนกันจึงจะพูดคุยกันได้
 • Display SOS Button : แสดงปุ่ม SOS โชว์ที่หน้าจอ
 • Display PTT Button : แสดงปุ่ม PTT โชว์ที่หน้าจอ
 • Big PTT button : แสดงปุ่มกด PTT เป็นปุ่มขนาดใหญ่
 • Bright screen when receiving: ตั้งค่าให้ไฟหน้าจอติดเมื่อมีการรับสัญญาณเข้ามา หรือเมื่อมีคนเรียก
 • Bright screen when calling: ตั้งค่าให้ไฟหน้าจอติดเมื่อมีการสนทนา
 • Display members’name on map : ตั้งค่าให้มีการโชว์รายชื่อกลุ่มและรายชื่อผู้ใช้งานที่หน้าจอแสดงแผนที่
 • Display network speed : แสดงสถานะความเร็วในการรับส่งข้อมูล UL/DL เป็น Kbps
 • Customize SOS button : กำหนดตั้งค่าปุ่ม SOS (การใช้งานโดยการกดปุ่มค้างไว้ 3 วินาที และต้องผ่านการตั้งค่าจาก Platform Management)
 • Customize PTT button : กำหนดตั้งค่าปุ่ม PTT
 • Bluetooth button : ตั้งค่าการเชื่อมต่อหูฟัง Bluetooth อัตโนมัติ
 • The function of the Bluetooth button : กำหนดปุ่มกดบนอุปกรณ์ภานนอก เช่น Smalltalk Bluetooth ซึ่งจะมีให้เลือก 2 ปุ่มคือ PTT หรือ SOS
 • Power Save : เปิด – ปิด ระบบประหยัดพลังงาน
 • Upload GPS location only : เปิด – ปิด การแจ้งตำแหน่ง GPSUpdate :  แสดงเวอร์ชั่นเฟริมแวร์ที่ใช้งานปัจจุบัน(Ver.7.0.3.93)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
📞 Hotline : 0852229111
📢 Facebook: https://www.facebook.com/messages/t/spenderclub
📱 Line@ : http://line.me/ti/p/~@spenderclub